Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkevajtje
bashkëvajtje:

bashkëvájtj/e,-a f. që lidhet a që përdoret bashkë me një tjetër: në bashkëvajtje me…