Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkeshortesi
bashkëshortësi:

bashkëshortësí,-a f. zyrt. të qenët bashkëshort; jeta bashkëshortore.

Të ngjashme:
bashkëshorte:

bashkëshórt,-e, -ja f. sh. -e(t).