Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkeshoqerues
bashkëshoqërues:

bashkëshoqërúes,-e mb., edhe si em., që shoqëron dikë a diçka tjetër; / bujq. që bashkëshoqëron një bimë tjetër.