Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkerisht
bashkërisht:

bashkërísht ndajf. bashkë; njëherësh: vendosëm bashkërisht.

Të ngjashme:
lashtërisht:

lashtërísht ndajf. libr. 1. në kohë të lashta, në një të shkuar shumë të largët; dikur. 2. sipas mënyrës së vjetër, siç bëhej në kohë të lashta; si dikur në të kaluarën: u vesh lashtërisht.

ashpërisht:

ashpërísht ndajf. ashpërsisht.