Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bashkerendues
bashkërendues:

bashkërendúes,-e mb., edhe si em., që bashkërendon: organ bashkërendues.

Të ngjashme:
bashkërenditës:

bashkërendítës,-e mb. gjuh. që lidh dy fjali a dy gjymtyrë fjalie të bashkërenditura: lidhëz bashkërenditëse.

bashkërenduar:

bashkërendúar (i, e) mb. që është bashkërenduar.

bashkëvendës:

bashkëvéndës,-i m. sh. -(it) ai që është nga i njëjti vend me një tjetër; bashkatdhetar.