Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkeqendror
bashkëqendror:

bashkëqendrór,-e mb. gjeom. që ka një qendër të përbashkët me një tjetër: rrathë bashkëqendrorë.

Të ngjashme:
jashtëqendror:

jashtëqendrór,-e mb. mat. që ka qendër tjetër: rrathë jashtëqendrorë.