Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bashkepunoj
bashkëpunoj:

bashkëpun/ój kal., -óva, -úar punoj bashkë me një tjetër në një veprimtari; jam bashkëpunëtor i një gazete, i një institucioni etj.

Të ngjashme:
bashkëpunim:

bashkëpuním,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve: bashkëpunim ekonomik. 2. artikull a studim i një bashkëpunëtori të gazetës ose të revistës. 3. drejt. pjesëmarrje në një vepër penale: në bashkëpunim me… së bashku me…