Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bashkepunetor
bashkëpunëtor:

bashkëpunëtór,-i m. sh. -ë(t) ai që bashkëpunon me një tjetër në një veprimtari; ai që bashkëpunon me një gazetë, që punon në një institucion shkencor etj.: bashkëpunëtor i jashtëm i institutit.

Të ngjashme:
bashkëpunëtore:

bashkëpunëtór,-e, -ja f. sh. -e(t).