Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkepronesi
bashkëpronësi:

bashkëpronësí,-a f. drejt. pronësi e përbashkët; e drejta mbi një pronë të përbashkët.