Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bashkepronesi
bashkëpronësi:

bashkëpronësí,-a f. drejt. pronësi e përbashkët; e drejta mbi një pronë të përbashkët.