Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bashkepjesetar
bashkëpjesëtar:

bashkëpjesëtár,-i m. sh. -ë(t) pjesëtar me një tjetër në diçka: bashkëpjesëtarë të pasurisë.

Të ngjashme:
bashkëpjesëtare:

bashkëpjesëtár,-e, -ja f. sh. -e(t).