Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkepjesemarres
bashkëpjesëmarrës:

bashkëpjesëmárrës,-i m. sh. -(it) libr. pjesëmarrës me një tjetër në një punë etj.

Të ngjashme:
bashkëpjesëmarrje:

bashkëpjesëmárrj/e,-a f. libr. pjesëmarrje me një tjetër në një punë etj.