Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkepergjegjesi
bashkëpërgjegjësi:

bashkëpërgjegjësí,-a f. libr. të qenët bashkëpërgjegjës me një tjetër për diçka.

Të ngjashme:
bashkëpërgjegjës:

bashkëpërgjégjës,-e mb., edhe si em., që është përgjegjës bashkë me një tjetër për diçka.