Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkemarredhenie
bashkëmarrëdhënie:

bashkëmarrëdhëni/e,-a f. sh. -e(t) marrëdhënie e ndërsjellë me një tjetër.