Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkekryetar
bashkëkryetar:

bashkëkryetár,-i m. sh. -ë(t) kryetar së bashku me një kryetar tjetër në një veprimtari etj.

Të ngjashme:
bashkëkryetare:

bashkëkryetár,-e, -ja f. sh. -e(t).

bashkëkohëtar:

bashkëkohëtár,-i m. sh. -ë(t) bashkëkohës.