Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bashkekohetar
bashkëkohëtar:

bashkëkohëtár,-i m. sh. -ë(t) bashkëkohës.

Të ngjashme:
bashkëkryetar:

bashkëkryetár,-i m. sh. -ë(t) kryetar së bashku me një kryetar tjetër në një veprimtari etj.