Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkatdhetar
bashkatdhetar:

bashkatdhetár,-i m. sh. -ë(t) ai që ka të njëjtin atdhe me një tjetër; bashkëkombës.

Të ngjashme:
bashkatdhetari:

bashkatdhetarí,-a f. libr. të qenët bashkatdhetar me një tjetër.

bashkatdhetare:

bashkatdhetár,-e, -ja f. sh. -e(t).

bashkudhëtar:

bashkudhëtár,-i m. sh. -ë(t) 1. shok udhe. 2. fig. ai që bashkohet përkohësisht ose rastësisht me dikë a me diçka.