Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkëveprues
bashkëveprues:

bashkëveprúes mb., edhe si em., që bashkëvepron me një tjetër: forca bashkëvepruese.