Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkëvendës
bashkëvendës:

bashkëvéndës,-i m. sh. -(it) ai që është nga i njëjti vend me një tjetër; bashkatdhetar.

Të ngjashme:
bashkëvendëse:

bashkëvéndës,-e, -ja f. sh. -e(t).