Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkësi
bashkësi:

bashkësí,-a f. sh. -(të) 1. të pasurit e diçkaje të përbashkët me një tjetër: bashkësi interesash. 2. lidhje, grup, bashkim a formë organizimi sipas tipareve të përbashkëta, sipas një parimi etj.: bashkësi ekonomike (territoriale); bashkësi shtetesh; bashkësia evropiane; bashkësia e qytetit; bashkësi primitive (hist.) komuna primitive; sistemi i bashkësive (mat.).

Të ngjashme:
bashkëri:

bashkërí,-a f. sh. -(të) tipar i përbashkët; ngjashmëri, afri.

bashki:

bashkí,-a f.sh. -(të) organi kryesor shtetëror i administratës vendore në qytete; ndërtesa e këtij organi; formë e administrimit shtetëror vendor: kryetari i bashkisë; u mblodhën para bashkisë.

flashkësi:

flashkësí,-a f. të qenët i flashkët: flashkësia e muskujve.

lashtësi:

lashtësí,-a (lashtërí,-a) f. sh. -(të) 1. nj. të qenët i lashtë a shumë i vjetër: lashtësia e kulturës (e gjuhës shqipe). 2. kohë e lashtë; e shkuara e largët; bota e lashtë, antikiteti: lashtësia ilire (greke, romake); dijetarët e lashtësisë.

bashkë-:

báshkë- fjalëform. pjesë e parë e fjalëve të përbëra, që shprehin punë a veprime të përbashkëta, lidhje a përgjegjësi të përbashkëta etj. (p.sh. bashkëbanoj, bashkëfjalim, bashkëlindës, bashkëluftues, bashkëmbyll etj.).