Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkëreferat
bashkëreferat:

bashkëreferát,-i m. sh. -e(t) referat që mbahet krahas një referati tjetër.; referat i hartuar nga dikush së bashku me një tjetër.