Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkëqytetar
bashkëqytetar:

bashkëqytetár,-i m. sh. -ë(t) ai që është nga një qytet me një tjetër.

Të ngjashme:
bashkëqytetare:

bashkëqytetár,-e, -ja f. sh. -e(t).