Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkëpjesëtar
bashkëpjesëtar:

bashkëpjesëtár,-i m. sh. -ë(t) pjesëtar me një tjetër në diçka: bashkëpjesëtarë të pasurisë.

Të ngjashme:
bashkëpjesëtare:

bashkëpjesëtár,-e, -ja f. sh. -e(t).