Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkëkohëtar
bashkëkohëtar:

bashkëkohëtár,-i m. sh. -ë(t) bashkëkohës.