Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkëkohës
bashkëkohës:

bashkëkóhës,-e mb., edhe si em., që jeton në të njëjtën kohë, që është i së njëjtës kohë; bashkëkohor: historian bashkëkohës; bashkëkohësit tanë.

Të ngjashme:
bashkëkohësi:

bashkëkohësí,-a f. gjuh. shprehje e dukurive të njëkohshme (për fjalitë kohore).

bashkëkohor:

bashkëkohór,-e mb. i kohës sonë, i sotëm; bashkëkohës: letërsia bashkëkohore.

bashkëkombës:

bashkëkómbës,-i m. sh. -i(t) ai që ka të njëjtin komb me një tjetër; bashkatdhetar.