Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bashkëfajësi
bashkëfajësi:

bashkëfajësí,-a f. drejt. të qenët bashkëfajtor.