Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bartës
bartës:

bártës,-e mb., edhe si em., mbartës.

Të ngjashme:
baltës:

báltës,-e mb. që është i butë si baltë: pjepër baltës.

barkës:

bárkës,-i m. sh. -(it) 1. shuli i përparmë i tezgjahut. 2. jelek leshi pa mëngë për gra.

mbartës:

mbártës,-i m. sh. -(it), edhe si mb. 1. ai që mbart dikë a diçka; kafshë a mjet që përdoret për të mbartur: mbartësi i ushqimeve; kafshë mbartëse. 2. edhe fig., përçues a ndërmjetës për mbartjen e një sëmundjeje, të një ideje etj.: mbartës i mikrobit; mbartës i gjuhës gjithë ata që e përdorin atë gjuhë.

vartës:

vártës,-e mb., edhe si em., që varet nga një organ a nëpunës më i lartë; kund. epror: sillet mirë me vartësit.

bartë:

bártë (i, e) mb. 1. që është bërë me bar: kasolle e bartë. 2. që s’ka shije ose kripë: gjellë e bartë.