Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barrshëm
barrshëm:

bárrsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. i rëndë: pleh i barrshëm. 2. fig. i rëndësishëm, me peshë: mik i barrshëm; fjalë e barrshme.

Të ngjashme:
marrshëm:

márrsh/ëm (i), -me (e) mb. i turpshëm.

hareshëm:

harésh/ëm (i), -me(e) mb. shumë i gëzueshëm; që shpreh ose ngjall hare: ditë e hareshme.

turrshëm:

túrrsh/ëm (i), -me (e) mb. i vrullshëm, i rrëmbyeshëm: lumë i turrshëm.

hareshëm:

haréshëm ndajf. plot hare: këndonin hareshëm.

turrshëm:

túrrshëm ndajf. vrullshëm.