Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barrseri
barrsëri:

barrsërí,-a f. të qenët barrsë; koha e barrës.

Të ngjashme:
mbarrsëri:

mbarrsërí,-a f. të qenët barrsë; barrsëri: koha e mbarrsërisë.

burrëri:

burrërí,-a (burrní,-a) f. 1. të qenët burrë; mosha e burrit. / përmb. burrat e një vendi, e një familjeje etj. 2. të qenët i fortë, trim e i besës; qëndrim a sjellje prej burri, trimëri, guxim: e përballoi me burrëri; ka burrërinë … ka guximin …; s’e jep burrnia nuk shkon me qëndrimin prej burri.

barrsë:

bárrsë mb. f. që është me barrë (për kafshët): dosë barrsë.