Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës baromine
barominë:

baromín/ë,-a f. sh. -a(t) tek. shufër hekuri me majë, që përdoret për të hapur vrima për lëndë shpërthyese në miniera.

Të ngjashme:
bardhinë:

bardhín/ë,-a f. sh. -a(t) diçka e bardhë: dolën ca bardhina dolën ca re të bardha.

baromë:

baróm/ë,-a f. ushqimi që ripërtyp kafsha.