Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barkshuar
barkshuar:

barkshúar mb., edhe si em. f., barkthatë (barktharë)3.

Të ngjashme:
barkshpuar:

barkshpúar mb., edhe si em., bised. barkpangopur.

farëshuar:

farëshúar mb., edhe si em., 1. i paaftë për të bërë fëmijë. 2. që s’ka lënë njeri pas, derëshuar.

barkuar:

barkúar (i, e) mb. i harkuar si bark.