Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës barkperpjete
barkpërpjetë:

barkpërpjétë ndajf. shtrirë me barkun përpjetë; barkalartas.