Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barkonje
barkonjë:

barkónj/ë,-a f. sh. -a(t) 1. barkje për foshnjat. 2. të pëgërët e hollë të foshnjës; bizgë. 3. nënbarkëz.

Sinonime / Të përafërta:
bizgë
nënbarkëz
Të ngjashme:
barkosje:

barkósj/e,-a f. veprimi sipas foljeve.

barrosje:

barrósj/e,-a f. veprimi sipas foljeve.

barkore:

barkór,-e, -ja f. sh. -e(t) 1. përparëse e leshtë për gra, barkëse. 2. barkje2. 3. barkashore.

barosje:

barósj/e,-a f. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve.

barkje:

bárkj/e,-a f. sh. -e(t) 1. nënbarkëz. 2. copë pëlhure e trashë, që ia mbështjellim foshnjës në bark, barkëse, barkore. 3. cipë dhjami në barkun e bagëtive.