Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës barkngopur
barkngopur:

barkngópur mb., edhe si em., që është gjithnjë i ngopur; kund. barkpangopur.

Të ngjashme:
barkpangopur:

barkpangópur mb., edhe si em., që nuk e ka ngopur barkun kurrë; i pangopshëm, barkshpuar; kund. barkngopur.