Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës barkkacek
barkkacek:

barkkacék,-e mb., edhe si em., barkfryrë.

Të ngjashme:
barkmace:

barkmáce mb., edhe si em., bised. që ha shumë pak.

barkaçe:

barkáç,-e, -ja f. sh. -e(t) barkashore.