Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barkesore
barkësore:

barkësór/e,-ja f. sh. -e(t) shtresë e bërë a e mbushur me bar: shtroi një barkësore.

Të ngjashme:
barkashore:

barkashór,-e, -ja f. sh. -e(t) enë (poçe a shtambë balte etj.) me bark të fryrë, barkore.

barkore:

barkór,-e, -ja f. sh. -e(t) 1. përparëse e leshtë për gra, barkëse. 2. barkje2. 3. barkashore.

ballësore:

ballësór,-e, -ja f. sh. -e(t) vend i rrafshët në shpat të malit; shullë.

barrëtore:

barrëtór,-e, -ja f. sh. -e(t).

bakërore:

bakërór/e,-ja f.sh. -e(t) enë bakri.