Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barkdreq
barkdreq:

barkdréq,-i m. sh. -ër(-rit) shar. ai që rron në kurriz të të tjerëve: puno fatkeq e ha barkdreq (fj. u.).

Të ngjashme:
barkderr:

barkdérr,-e mb., edhe si em., shar. barkmadh.

barkkeq:

barkkéq,-e mb., edhe si em., keq. shpirtlig.

barkore:

barkór,-e, -ja f. sh. -e(t) 1. përparëse e leshtë për gra, barkëse. 2. barkje2. 3. barkashore.