Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barkdose
barkdosë:

barkdósë mb., edhe si em. f., shar. barkmadhe.

Sinonime / Të përafërta:
barkmadhe
Të ngjashme:
barkbosh:

barkbósh,-e mb., edhe si em., barkzbrazur.

barkosem:

barkósem vetv. e barkos. / pës. barkósem.

barkosje:

barkósj/e,-a f. veprimi sipas foljeve.

barkëse:

bárkës/e,-ja f. sh. -e(t) 1. nënbarkëz. 2. barkje2. 3. barkore1.

barkosh:

barkósh,-e mb., edhe si em., barkashor.