Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barkdosë
barkdosë:

barkdósë mb., edhe si em. f., shar. barkmadhe.

Sinonime / Të përafërta:
barkmadhe
Të ngjashme:
barkbosh:

barkbósh,-e mb., edhe si em., barkzbrazur.

barkosh:

barkósh,-e mb., edhe si em., barkashor.

barkos:

barkós kal., -a, -ur bised. 1. v. III të fryn barkun, të bie rëndë: më barkosi uji; / edhe v. I, e mbush sa fryhet: e barkosa trastën me lesh. 2. përvjel dhentë a dhitë në pjesën e barkut.

barkvozë:

barkvózë mb., edhe si em., keq. 1. barkmadh. 2. barkpangopur.

baldosë:

baldós/ë,-a f. sh. -a(t) zool. kafshë gjitare mishngrënëse, me trup të vogël e me qime të murrme, që e bën strofkën në dhe; dosëbalë, vjedhull.