Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës barkderr
barkderr:

barkdérr,-e mb., edhe si em., shar. barkmadh.

Të ngjashme:
barkdreq:

barkdréq,-i m. sh. -ër(-rit) shar. ai që rron në kurriz të të tjerëve: puno fatkeq e ha barkdreq (fj. u.).