Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barkarte
barkartë:

barkárt/ë,-a f. sh. -a(t) zool. kandërr dëmtuese e bimëve, me push të praruar në bark.

Të ngjashme:
barkaçe:

barkáç,-e, -ja f. sh. -e(t) barkashore.

barkore:

barkór,-e, -ja f. sh. -e(t) 1. përparëse e leshtë për gra, barkëse. 2. barkje2. 3. barkashore.

harkate:

harkát,-e, -ja f. pëlhurë ose cohë e tillë; vello.

barkar:

barkár,-i m. sh. -ë(t) barkëtar.

barabartë:

barabártë (i, e) mb., edhe si em., i njëjtë, i njëllojtë; që i ka të njëjta të drejtat, përgjegjësitë etj.; kund. i pabarabartë: pjesë të barabarta; të drejta të barabarta; i barabartë ndërmjet të barabartëve.