Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barkar
barkar:

barkár,-i m. sh. -ë(t) barkëtar.

Të ngjashme:
bankar:

bankár,-e mb. fin. që lidhet me bankën, i bankës: kapitali bankar; veprime bankare.

barbar:

barbár,-i m. sh. -ë(t) 1. hist. emër me të cilin grekët e romakët e vjetër quanin me përbuzje të huajt, që nuk flisnin gjuhën e tyre. 2. përb. njeri barbar.

barkaç:

barkáç,-e mb., edhe si em. 1. barkfryrë, barkmadh. 2. keq. grykës.

barkas:

bárkas (bárkazi) ndajf. shtrirë me bark përtokë: ra barkas; zvarritej barkas.

barkor:

barkór,-e mb. 1. anat. që ndodhet në pjesën e barkut, i barkut: pendë barkore. 2. i mysët: pasqyrë barkore.