Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës barkalartas
barkalartas:

barkalártas (barkalártazi) ndajf. me barkun lart, barkpërpjetë; kund. barkaposhtas (barkaposhtazi): e ktheu barkalartas.