Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barkëtar
barkëtar:

barkëtár,-i m. sh. -ë(t) ai që nget barkën, varkëtar.

Sinonime / Të përafërta:
varkëtar
Të ngjashme:
darkëtar:

darkëtár,-i m. sh. -ë(t) i ftuari për darkë.

farkëtar:

farkëtár,-i m. sh. -ë(t) 1. mjeshtër që punon në farkë ose në farkëtari; hekurpunues. 2. fig. farkëtues2.

harkëtar:

harkëtár,-i m. sh. -ë(t) hist. ushtar që luftonte me hark, shigjetar.

varkëtar:

varkëtár,-i m. sh. -ë(t) barkëtar; lundërtar.

arkëtar:

arkëtár,-i m. sh. -ë(t) punonjës i arkës në një bankë, në një sipërmarrje etj.