Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barkëson
barkëson:

barkës/ón jokal. v. III, -ói, -úar lëshon bark: ka barkësuar muri.

Të ngjashme:
barrëson:

barrës/ón kal. v. III, -ói, -úar mbars.

barkësore:

barkësór/e,-ja f. sh. -e(t) shtresë e bërë a e mbushur me bar: shtroi një barkësore.

barkësim:

barkësím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljes. 2. vendi me bark i diçkaje.

barkëse:

bárkës/e,-ja f. sh. -e(t) 1. nënbarkëz. 2. barkje2. 3. barkore1.

barkës:

bárkës,-i m. sh. -(it) 1. shuli i përparmë i tezgjahut. 2. jelek leshi pa mëngë për gra.