Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës baritet
baritet:

barít/et vetv. v.III, -(u), -ur humbet shijen, bëhet i bartë: u barit gjella.

Të ngjashme:
paritet:

paritét,-i m. libr. barazi: në kushte pariteti.

bajatet:

baját/et vetv. v. III, -(u), -ur bised. bëhet i ndiçëm, nis të prishet: është bajatur gjella.

bariton:

baritón,-i m. sh. -ë(t) muz. zëri i këngëtarit ndërmjet tenorit e basit; këngëtari a vegla muzikore me zë të tillë.

baritor:

baritór,-e mb. 1. që ka tiparet e jetës e të punës së barinjve; që rron me bagëti; që mbështetet në blegtorinë: jetë baritore; fise baritore. 2. art. që i këndon jetës së barinjve e natyrës së bukur: poezi (melodi) baritore.

byrytet:

byrýt/et vetv. v. III, -(u), -ur pëllet e bërlyket (demi etj.).