Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barimez
barimëz:

barímëz,-a f. sh. -a(t) bot. barishte shumëvjeçare, me gjethe të holla e me lulesë si fshesë: barimëza e bardhë.

Të ngjashme:
baritet:

barít/et vetv. v.III, -(u), -ur humbet shijen, bëhet i bartë: u barit gjella.

barim:

barím,-i m. veprimi sipas foljeve.

bardhëz:

bárdhëz,-a f. sh. -a(t) etnogr. kryq i bërë me dru shelgu të zhveshur, që vihet në arë një javë para pashkëve për të sjellë mbarësi.

barkëz:

bárkëz,-a f. sh. -a(t) lesh i shkurtër dhensh a dhish, i qethur nga pjesa e barkut.

baromë:

baróm/ë,-a f. ushqimi që ripërtyp kafsha.