Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barik
barik:

barík,-e mb. meteor. që lidhet me shtypjen atmosferike: trysnia barike.

Sinonime / Të përafërta:
meteor
Të ngjashme:
banik:

baník,-e mb. që mbahet përditë; i përdorur, i vjetruar: veshje banike.

barok:

barók,-u m. art. stil, kryesisht në arkitekturën e shek. XVI-XVIII, me larmi zbukurimesh e vijash të përkulura.

bazik:

bazík,-e mb. kim. që përmban baza; që ka vetitë e bazës: kripë bazike; tokë bazike.

borik:

borík,-e mb. kim. që përmban bor: acid borik.

larik:

larík,-e mb., edhe si em. 1. i larmë: lopë larike; gjel larik. 2. fig. që është lajkatar e me shumë fytyra, që shtiret, hipokrit: ruhu nga lariku!