Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bargjan
bargjan:

bargján,-i m. sh. -ë(t) bot. këputje.

Sinonime / Të përafërta:
këputje
Të ngjashme:
bardhan:

bardhán,-e mb., edhe si em., bardhok.

murgjan:

murgján,-i (murgjár,-i) m. sh. -ë(t) kalë shale; gjok.

bajgan:

bajgán,-e mb., edhe si em., i ndotur me bajga; i pistë.

vargan:

vargán,-i m. sh. -ë(t) 1. varg i gjatë njerëzish, kafshësh etj. që lëvizin në të njëjtin drejtim: vargani i kuajve. 2. kryes. nj., edhe fig., varg2. 2. si pakuf. (bashkë me një) shumë, varg: kishte një vargan fëmijë. 3. si ndajf. varg: shkuan vargan.