Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bardhulin
bardhulin:

bardhulín,-e mb., edhe si em., çubardh.

Të ngjashme:
zbardhulinë:

zbardhulín/ë,-a f. bot. shtresë e hollë dhe e bardheme ndërmjet lëkurës së drurit dhe pjesës së drunjtë; barmë.

zbardhulim:

zbardhulím,-i m. veprimi sipas foljeve.