Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bardhuje
bardhujë:

bardhújë mb., edhe si em., bardhok

Të ngjashme:
bardhje:

bárdhje mb. i bardhë (për disa pemë): qershi bardhje.

bardhje:

bárdhj/e,-a f. zbardhje.

bardhush:

bardhúsh,-e mb., edhe si em., bardhosh.

zbardhje:

zbárdhj/e,-a f. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. mbresë a shenjë që mbetet nga prerja; incizim: zbardhje unazore; në vendin e zbardhjes.

zbardhulje:

zbardhúlj/e,-a f. sh. -e(t) zbërdhulje.